Sandra Winiarska

100-dniówka. Dzień 6 – poziom podstawowy.

Cześć,
To już szósty dzień naszego wspólnego przygotowania do matury.
Dziś mam dla Ciebie dwa kolejna zagadnienia gramatyczne.

1. Czasowniki: be able to, would like to, be going to.

Wyrażenia o których będziemy mówić dzisiaj są bardzo przydatne i łatwo wyrazisz za ich pomocą wiele informacji, nie zawracając sobie za bardzo głowy czasami.

TO BE ABLE TO DO SOMETHING.

 • w teraźniejszości – używamy zamiennie z CAN kiedy mamy na myśli, że ktoś jest w stanie coś zrobić.

Only Ann can fix this. = Only Ann is able to fix this.

 • w przyszłości  CAN nie ma formy przyszłej, dlatego w odniesieniu to przyszłości będziemy używać BE ABLE TO.

I will be able to come to you tomorrow.

 • w przeszłości – kiedy mówimy o przeszłych umiejętnościach, nawykach itp. możemy użyć BE ABLE TO wymiennie z COULD

I could play the piano when I was a kid. = I was able to play piano when I was a kid.

    Kiedy mówimy o jednorazowych sytuacjach w przeszłości to możemy użyć tylko BE ABLE TO: 

I was able to buy the tickets for the concert.

BE GOING TO DO SOMETHING

 • w odniesieniu do przyszłości – wyraża plany, co do których mamy niemal 100% pewności:

We are going to visit Brazil next month, I’ve already bought the tickets.

      W odniesieniu do przyszłości używamy też BE GOING TO,kiedy na podstawie obserwacji sytuacji wyciągamy wniosek, na temat przyszłości:

Look at those dark clouds. It’s going to rain.

 • w odniesieniu do przeszłości – kiedy chcieliśmy coś zrobić, ale koniec końców tego nie zrobiliśmy.

I was going to do the shopping, but I didn’t have enough time.

WOULD LIKE (TO)

Kiedy o coś prosimy, zamawiamy w restauracji, lepiej jest powiedzieć I WOULD LIKE – „chciałabym”, niż I WANT – „chcę”.

 • WOULD LIKE – używamy z rzeczownikiem:

would like some coffee.

 • WOULD LIKE TO – używamy z czasownikiem:

would like to drink some coffee.

2. Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym.

Czasowniki modalne, to bardzo prosty sposób wyrażania wielu myśli. Warto je stosować, ponieważ nie tylko są proste w użyciu, ale i wzbogacają wypowiedź. Na poziomie podstawowym używasz czasowników modalnych w czasie teraźniejszym.

Co to są czasowniki modalne?

 • Czasowniki modalne nie odmieniają się przez osoby (poza have to).
 • Po czasowniku modalnym stawiamy zawsze drugi czasownik w bezokoliczniku bez „to” (wyjątek: have to, ought to)

Czasowniki modalne wyrażające powinność:

 • MUST – to czasownik oznaczający, że „musieć”. Używamy go zazwyczaj kiedy sami sobie narzucamy, że coś zrobimy. Pytania z tym czasownikiem tworzymy, przestawiając go na początek zdania: Must you watch TV now?
 • HAVE TO – również oznacza musieć, ale wówczas gdy konieczność jest narzucona z góry. Pytania i przeczenia z tym czasownikiem tworzymy tak, jak z innymi czasownikami w Present Simple, a w 3 osobie liczby pojedynczej „have to” przyjmuje formę „has to”.

UWAGA: kiedy chcesz zaprzeczyć czasownik MUST i powiedzieć np. „Nie musisz odrabiać teraz lekcji.”, powiesz: „You don’t have to do your homework now.”.

 • SHOULD/OUGHT TO – oba te czasowniki wyrażają powinność, z tym, że OUGHT TO jest bardziej formalny. Istnieje możliwość tworzenia przeczenia „OUGHTN’T TO”, ale jest to forma rzadko używana.

Czasowniki modalne wyrażające prawdopodobieństwo:

 • MAY/MIGHT – oba oznaczają, że coś jest możliwe, ale nie mamy pewności. Obecnie używa się ich zamiennie. Przeczenie tworzymy przez dodanie NOT, ale nie skracamy go z tymi słowami. W pytaniach MAY i MIGHT wędrują na początek zdania.

Czasowniki modalne wyrażające umiejętność:

 • CAN – oznacza: móc, umieć lub potrafić. Kiedy chcemy wyrazić, że coś możemy bądź umiemy zrobić używamy CAN. Formą przeczącą jest CANNOT, w skrócie CAN’T. Pytania tworzymy przez inwersję.
 • COULD – możemy używać w przeszłości mówiąc o przeszłych umiejętnościach.

Czasowniki modalne wyrażające możliwość lub brak możliwości.

 • CAN i MAY możemy używać w znaczeniu, że wolno komuś coś zrobić – że ma na to pozwolenie.
 • MUSTN’T oznacza zakaz. Tłumaczymy je jako: nie wolno.

Czasowniki modalne wyrażające prośbę lub ofertę:

 • WILL, MAY, CAN – możemy używać aby wyraźić prośbę: May I speak with Mr. Harris? Can you pass me the salt? Will you close the window?
 • SHALL – wyraża ofertę. Kiedy proponujemy komuś pójście do kina, możemy powiedzić: Shall we go to the cinema? (SHALL używamy tylko w 1. os liczby pojedynczej lub mnogiej).

Czasowniki modalne wyrażające przypuszczenie:

 • WOULD – I would drink some tea. = Napiłabym się herbaty. Would you try bungee jumping? = Spróbowałbyś skoku na bungee?
 • COULD – również używamy aby wryazić przypuszczenie: I could get used to driving this car. = Mogłabym przywyknąć do jeżdżenia tym autem.

Rozkład kursu

234 total views, 3 views today

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *