Sandra Winiarska

100-dniówka. Dzień 6 – poziom rozszerzony.

Witaj w kolejnym dniu!

1. Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym.

Czasowniki modalne, to bardzo prosty sposób wyrażania wielu myśli. Warto je stosować, ponieważ nie tylko są proste w użyciu, ale i wzbogacają wypowiedź. Na poziomie podstawowym używasz czasowników modalnych w czasie teraźniejszym.

Co to są czasowniki modalne?

 • Czasowniki modalne nie odmieniają się przez osoby (poza have to).
 • Po czasowniku modalnym stawiamy zawsze drugi czasownik w bezokoliczniku bez „to” (wyjątek: have to, ought to)

Czasowniki modalne wyrażające powinność:

 • MUST – to czasownik oznaczający, że „musieć”. Używamy go zazwyczaj kiedy sami sobie narzucamy, że coś zrobimy. Pytania z tym czasownikiem tworzymy, przestawiając go na początek zdania: Must you watch TV now?
 • HAVE TO – również oznacza musieć, ale wówczas gdy konieczność jest narzucona z góry. Pytania i przeczenia z tym czasownikiem tworzymy tak, jak z innymi czasownikami w Present Simple, a w 3 osobie liczby pojedynczej „have to” przyjmuje formę „has to”.

UWAGA: kiedy chcesz zaprzeczyć czasownik MUST i powiedzieć np. „Nie musisz odrabiać teraz lekcji.”, powiesz: „You don’t have to do your homework now.”.

 • SHOULD/OUGHT TO – oba te czasowniki wyrażają powinność, z tym, że OUGHT TO jest bardziej formalny. Istnieje możliwość tworzenia przeczenia „OUGHTN’T TO”, ale jest to forma rzadko używana.

Czasowniki modalne wyrażające prawdopodobieństwo:

 • MAY/MIGHT – oba oznaczają, że coś jest możliwe, ale nie mamy pewności. Obecnie używa się ich zamiennie. Przeczenie tworzymy przez dodanie NOT, ale nie skracamy go z tymi słowami. W pytaniach MAY i MIGHT wędrują na początek zdania.

Czasowniki modalne wyrażające umiejętność:

 • CAN – oznacza: móc, umieć lub potrafić. Kiedy chcemy wyrazić, że coś możemy bądź umiemy zrobić używamy CAN. Formą przeczącą jest CANNOT, w skrócie CAN’T. Pytania tworzymy przez inwersję.
 • COULD – możemy używać w przeszłości mówiąc o przeszłych umiejętnościach.

Czasowniki modalne wyrażające możliwość lub brak możliwości.

 • CAN i MAY możemy używać w znaczeniu, że wolno komuś coś zrobić – że ma na to pozwolenie.
 • MUSTN’T oznacza zakaz. Tłumaczymy je jako: nie wolno.

Czasowniki modalne wyrażające prośbę lub ofertę:

 • WILL, MAY, CAN – możemy używać aby wyraźić prośbę: May I speak with Mr. Harris? Can you pass me the salt? Will you close the window?
 • SHALL – wyraża ofertę. Kiedy proponujemy komuś pójście do kina, możemy powiedzić: Shall we go to the cinema? (SHALL używamy tylko w 1. os liczby pojedynczej lub mnogiej).

Czasowniki modalne wyrażające przypuszczenie:

 • WOULD – I would drink some tea. = Napiłabym się herbaty. Would you try bungee jumping? = Spróbowałbyś skoku na bungee?
 • COULD – również używamy aby wryazić przypuszczenie: I could get used to driving this car. = Mogłabym przywyknąć do jeżdżenia tym autem.

2. Czasowniki modalne w czasie przeszłym.

Jak już Ci wiadomo, czasowniki modalne są troszeczkę inne niż pozostałe. Zachowują się inaczej również jeśli chodzi o czasy. Poza HAVE TO, które w przeszłości stosujemy jak inne czasowniki w Past Simple, do modalnych dodajemy bezokolicznik czasu przeszłego (Perfect Infinitive) żeby stworzyć formę przeszłą:

np. must have + 3 forma czasownika.

Często w czasie przeszłym czasowniki modalne nabierają nieco innego znaczenia

Czasowniki modalne w czasie przeszłym:

 • MUST – używamy kiedy jesteśmy pewni, że coś musiało było się zdarzyć.

It must have been Tom. Nobody else wouldn’t clean the windows.

 • SHOULD używamy kiedy coś powinno było zostać zrobione w przeszłości, ale nie zostało.

You should have bought this house. Now it’s too late.

 • SHOULDN’T – używamy kiedy coś zostało zrobione chocziaż nie powinno było.

You shouldn’t have told her that. Now she’s sad.

 • MAY/MIGHT – być może coś się wydarzyło w przeszłości, ale nie jesteśmy pewni.

He might have been the burglar. – On mógł być włamywaczem.

 • CAN’T/COULDN’T – oznacza, że wręcz niemożliwe, że coś się stało:

You couldn’t have seen Mike, because he’s in London now.

 • NEEDN’T – w czasie przeszłym oznacza, że coś zostało zrobione niepotrzebnie.

You needn’t have booked the room. I had already booked one yesterday.

 • COULD – wyraża możlwiość w przeszłości, która nie została wykorzystana.

I could have become a movie star.

 • WOULD – przeszłe wydarzenia, które nie miały miejsca. 

I would have told you if I had known the answer.

 • WILL/WON’T – w przesłości używamy, kiedy chcemy wyrazić przeszłe przewidywania.

They will have arrived by now. – Powinni byli już tu dojechać.

 

Gramatyka 5. Czasowniki modalne w czasie teraźniejszy i przeszły.

Rozkład kursu

 

267 total views, 3 views today

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *