Sandra Winiarska

Present Simple.

Present Simple to najczęściej używany czas w angielskim i koniecznie musisz go znać.

1. Zastosowanie.

  • czynności regularne, nawyki; I go to school every day.
  • czynności odbywające się wg. grafiku (rozkłady jazdy, repertuary); The bus leaves at 8:05.
  • czynności wynikające z praw i norm (najczęściej są to rzeczy na które nie mamy wpływu) It often rains in Poland. (Wynika to z faktu, że: „Sorry, taki mamy klimat”)
  • stany umysłu (understand, know, believe itd.); I don’t understand English grammar.
  • upodobania; We hate going to museums.

2. Konstrukcja zdań.

W Present Simple czasownik występuje w pierwszej formie we wszystkich osobach, poza trzecią osobą liczby pojedynczej (he, she, it).

Zdania twierdzące:
I go to the cinema on Saturdays.
You
He goes
She
It
We go
You
They

W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę –s:

I play/ he plays, chyba że czasownik kończy się na:

  • –s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, wówczas dodajemy końcówkę –es (watch – watches)
  • –y przed którym jest spółgłoska, opuszczamy –y i dodajemy końcówkę –ies (study – studies)

 

Zdania pytające:
Do I go to the cinema on Saturdays?
you
Does he
she
it
Do we
you
they

Musisz pamiętać o tym, że w pytaniach używamy operatorów DO i DOES. Co ważniejsze w 3. os. liczby pojedynczej w pytaniu mamy DOES a czasownik występuje w pierwszej formie bez końcówki –s.

Zdania przeczące:
I do not = don’t go to the cinema on Saturdays.
You
He does not = doesn’t
She
It
We do not = don’t
You
They

W przeczeniach tak jak w pytaniach w 3. os. liczby pojedynczej do czasownika nie dodajemy końcówki.

Krótkie odpowiedzi (twierdzące)

Yes,

I do

you

he

does

she

it

we

do

you

they

Krótkie odpowiedzi (przeczące)
No, I don’t
you
he doesn’t
she
it
we don’t
you
they

3. Charakterystyczne określenia czasu.

  • Przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, rarely, never.

Pamiętaj, żeby te przysłówki stawiać zawsze między podmiotem a orzeczeniem tzn. między osobą a czynnością: I always watch TV in the evenings.

Wyjątek: Jeżeli orzeczeniem jest czasownik TO BE, przysłówek stawiamy po orzeczeniu: „I am always happy.

  • Pozostałe określenia czasu (najczęściej wstawiamy na końcu):

once a week – raz w tygodniu;

twice a week – dwa razy w tygodniu;

three, four… times a week – trzy, cztery… razy w tygodniu;

 

Więcej ćwiczeń? Kliknij tutaj.

Sprawdź co pamiętasz, rozwiązując quiz.

Present Simple

 

3,423 total views, 15 views today

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *