Strona bierna. B2.

Konstrukcja „It is said that…” na polski jest tłumaczona jako:  „mówi się, że„. Słowo „say” możemy zastąpić też innymi czasownikami jak np.: knowexpect, believe, report, consider, think, tell.

Tej konstrukcji możemy używać zarówno w formie bezosobowej jak i osobowej.

Forma bezosobowa.

Ta forma ma następującą postać:

IT + odmieniony czasownik TO BE + np. SAID + THAT + reszta zdania.

People say that Poland is a beautiful country.

It is said that Poland is a beautiful country. – Jak widzisz druga część zdania pozostaje niezmienna.

Możesz tej konstrukcji użyć w różnych czasach:

People thought that he was a good student.

It was thought that he was a good student.

Często takich wyrażeń używamy w pracach pisemnych, w których stosujemy język formalny.

Forma osobowa.

Ta forma ma następującą postać:

KONKRETNY PODMIOT + odmieniony czasownik TO BE + np. SAID + BEZOKOLICZNIK Z TO + reszta zdania.

Tutaj podmiotem staje się konkretna osoba.

People say that Poland is a beautiful country.

Poland is said to be a beautiful country.

Jeżeli druga czynność ze zdania jest wyrażona czasem przeszłym, to używamy bezokolicznika czasu przeszłego: TO + HAVE + TRZECIA FORMA CZASOWNIKA:

Everyone says that he broke the window.

He is said to have broken the window.

 

Everyone said that he had broken the window.

He  was said to have broken the window.

Sprawdź co pamiętasz, rozwiązując quiz.

People say…

Wybierz odpowiednią formę: 

2,705 total views, 24 views today

1 Komentarz

  • na początku faktycznie może to sprawiać problemy, ale można się przyzwyczaić, bo jeśli mamy za cel porozumiewać się w języku angielskim to musimy zacisnąć zęby i „cisnąć” 😉
    w hiszpańskim trudności przychodzą kiedy dochodzimy do czasów przeszłych zwłaszcza preterito indefinido;) z czasem teraźniejszym nie ma takich kłopotów, bo wystarczy pamiętać o końcówkach czasowników.

Dodaj komentarz