Rozprawka ZA i PRZECIW typ 1.

Jak napisać rozprawkę ZA i PRZECIW z dwoma argumentami: W tym rodzaju rozprawki opisujesz główną wadę i główną zaletę. Jak napisać wstęp: Każdy wstęp musi zawierać…

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów Darmowy Pakiet – Matura and Matura Extra! .
Log In Register

1,146 total views, 3 views today