Przysłówki.

Dzisiaj o przysłówkach czyli ADVERBS (skrót: adv). Jak tworzymy przysłówki. Tworzenie przez dodanie końcówki -ly. Wiele przysłówków powstaje przed dodanie końcówki -ly do przymiotnika: nice […]

4,638 total views, 9 views today