Tryb warunkowy 2 – ćwiczenia.

Teoretyczne zagadnienia do tego testu znajdziesz tutaj. Pobierz PDF z ćwiczeniami. Copyright by Sandra Winiarska, 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub udostępnianie materiałów zabronione. Tylko...

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów Fonetyka, Gramatyka B1-B2. 1 miesiący, Gramatyka B1-B2. 6 miesiący, Gramatyka B1-B2. 12 miesiący, Gramatyka i słówka B1-B2. 1 miesiący, Gramatyka i słówka B1-B2. 6 miesiący and Gramatyka i słówka B1-B2. 12 miesiący .
Log In Register

Zerowy tryb warunkowy – ćwiczenia.

Teorię do tego zagadnienia znajdziesz tutaj. Utwórz zdania w zerowym trybie warunkowym z rozsypanki. Wstaw IF w odpowiednie miejsca. Pamiętaj o przecinkach tam, gdzie potrzeba....

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów Fonetyka, Gramatyka A1-A2. 1 miesiąc, Gramatyka A1-A2. 6 miesiący, Gramatyka A1 - A2. 12 miesięcy, Gramatyka B1-B2. 1 miesiący, Gramatyka B1-B2. 6 miesiący, Gramatyka B1-B2. 12 miesiący, Gramatyka i słówka A1-A2. 1 miesiąc, Gramatyka i słówka A1-A2. 6 miesiący, Gramatyka i słówka A1 - A2. 12 miesięcy, Gramatyka i słówka B1-B2. 1 miesiący, Gramatyka i słówka B1-B2. 6 miesiący and Gramatyka i słówka B1-B2. 12 miesiący .
Log In Register

Mieszane tryby warunkowe.

Trybu mieszanego używamy w dwóch sytuacjach: 1. Obecna sytuacja mogłaby mieć wpływ na sytuację z przeszłości.  If + Past Simple (drugi tryb) + would have done something (z trzeciego trybu). […]

981 total views, 3 views today

Tryb warunkowy 3.

3 TRYB WARUNKOWY – odnosi się do czynności, która miałaby miejsce w przeszłości gdyby w przeszłości spełniony został jakiś warunek.   ZADANIE NADZRĘDNE SPÓJNIK WARUNKOWY ZDANIE PODRZĘDNE/ WARUNKOWE Would +have+ 3forma  […]

1,455 total views, 3 views today

Tryb warunkowy 2.

2 TRYB WARUNKOWY – odnosi się do czynności, która miałaby miejsce w przyszłości gdyby spełniony został jakiś warunek. Czynności mało prawdopodobne. W tym trybie w zdaniu warunkowym czasownik TO BE ma […]

1,602 total views, no views today

Tryb warunkowy 1.

1 TRYB WARUNKOWY – odnosi się do zdarzeń w przyszłości, które zaistnieją jeżeli zostanie spełniony jakiś warunek.   ZADANIE NADZRĘDNE SPÓJNIK WARUNKOWY ZDANIE PODRZĘDNE/ WARUNKOWE Future Simple lub: Can, […]

1,304 total views, no views today

Tryb warunkowy 0

ZEROWY TRYB WARUNKOWY – odnosi się do FAKTÓW, które zaistnieją jeżeli JEST spełniony jakiś warunek. ZADANIE NADZRĘDNE SPÓJNIK WARUNKOWY ZDANIE PODRZĘDNE/ WARUNKOWE Present Simple lub Can, must, may   IF […]

1,230 total views, no views today