A1 – gramatyka

Na tej stronie znajdziesz wszystkie zagadnienia gramatyczne z poziomu A1. Zalecam przerabiać je w poniższej kolejności. Jeśli uczysz się od podstaw, z pewnością ułatwi Ci to naukę!

 1. Osoby w j. angielskim.

 2. Odmiana czasownika TO BE.

 3. Przymiotniki dzierżawcze.

 4. Liczebniki główne i porządkowe.

 5. Liczba mnoga rzeczowników.

 6. Zaimki wskazujące: THIS/THESE oraz THAT/THOSE.

 7. Czasownik CAN.

 8. Czasownik HAVE GOT.

 9. Dopełniacz saksoński.

 10. Przedimki A/AN i THE. – A1.

 11. Like / love / hate + czasownik z końcówką -ing.

 12. There is/there are.

 13. Przyimki czasu.

 14. Tryb rozkazujący.

 15. Czas Present Simple.

 16.  SO, SUCH, TOO, – A1.

 17. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 18. SOME i ANY.

 19. Wyrażenie WOULD LIKE.

 20. MUCH czy MANY? A LITTLE czy A FEW?

 21. Present Continuous. A1.

 22. Czasownik COULD.

 23. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

 24. TO BE w czasie przeszłym.

 25. Past Simple A1.

 26. Konstrukcja BE GOING TO.

 87,840 total views,  6 views today