B1 – gramatyka

Tutaj znajdziesz zagadnienia gramatyczne, które trzeba znać na poziomie B1. Oczywiście pamiętaj, że musisz opanować też zagadnienia z poziomów A1 i A2.

 1. Past Simple vs. Present Perfect.

 2. Tryb warunkowy 2.

 3. Present Perfect Continuous.

 4. Przysłówki.

 5. Future Continuous.

 6. Past Perfect.

 7. Tryb warunkowy 3.

 8. Czasowniki modalane w czasie przeszłym.

 9. WILL vs. BE GOING TO.

 10. Strona bierna.

 11. Następstwo czasów.

 12. Mowa zależna.

 74,387 total views,  6 views today