B2 – gramatyka

Poniżej znajdziesz zagadnienia gramatyczne z poziomu B2. Pamiętaj, że musisz opanować zagadnienia z wcześniejszych poziomów: A1, A2 i B1.

  1. Future Perfect.

  2. Future Perfect Continuous.

  3. Mieszane tryby warunkowe.

  4. Strona bierna. B2.

  5. Past Perfect Continuous.

  6. Mowa zależna. Pytania nakazy i zakazy.

  7. Wish, if only, had better, high time.

  8. BECASUE vs. SINCE vs. AS.

 48,840 total views,  3 views today