10 najczęściej popełnianych błędów #4

W dzisiejszym odcinku pokazałam Wam kolejne bardzo często popełniane błędy. Poniżej znajdziecie ich zestawienie.

Bład #1. Rodzaj rzeczwoników.

Często mówiąc o rzeczach (zwłaszcza nieożywionych) używacie zaimków: he lub she, co jest niepoprawne. Większość rzeczowników angielskich ma rodzaj nijaki. Natomiast zaimków he oraz she należy używać niemal tylko w stosunku do ludzi. O wyjątkach opowiem Wam za tydzień.

Bład #2. MUCH vs. MANY.

Mylenie much z many zdarza się wyjątkowo często. Musicie jednak pamiętać, że much używamy tylko z rzeczownikami niepoliczalnymi a many z policzalnymi. Więcej o tych słówkach znajdziecie w poście: „Much czy many? A little czy a few?„.

Bład #3. BESIDE vs.BESIDES.

Błąd polega na zamiennym używaniu poniższych słów. Nie należy tego robić, ponieważ te słowa nie są synonimami.

BESIDE = obok.
Come and sit beside me. = Podejdź i usiądź obok mnie.

BESIDES = oprócz, poza
He is sometimes too straight forward but besides that he is usually very polite. = On jest czasem zbyt bezpośredni, ale poza tym jest zazwyczaj bardzo uprzejmy.

Błąd #4. Użycie WILL po IF.

Często stosując tryby warunkowe po IF stosujecie WILL lub WOULD. Nie jest to poprawne. Jeśli chcecie wiedzieć jak to robić prawidłowo, zajrzyjcie tutaj.

Błąd #5. The most unique.

To trochę tak jak z naszym polskim „faktem autentycznym” tak się po prostu nie mówi. Sama definicja podkreśla, że jest to coś jedynego w swoim rodzaju. Nie powiemy przecież „najbardziej jedyny”, prawda?

Błąd #6. AMOUNT vs. NUMBER.

Podobnie jak much i many te dwa słowa odnoszą się do rzeczowników policzalnych (number) lub niepoliczalnych (amount)

a huge amount of water ale a huge number of people

Błąd #7. EVERY DAY vs. EVERYDAY.

every day = codziennie, każdego dnia;
I go to school every day.

everyday = codzienny;
What are you everyday routines?

Błąd #8. Dopełniacz saksoński.

Kiedy jedna rzecz należy do kilku osób, często w Waszych głowach pojawia się pytanie: jak zastosować dopełniacz saksoński?

W takim przypadku wymieniamy wszystkie osoby, do których dana rzecz należy, ale dopełniacz saksoński dodajemy tylko do tej ostatniej.
This is Mark and Jane’s dog. = To jest pies Jane i Marka.

Błąd #9. Each of…

Często używając wyrażenia each of stawicie po nim błędnie czasownik w liczbie mnogiej.
There were some children in the classroom. Each of them was unique. = W klasie były dzieci. Każde z nich było wyjątkowe.
Mówimy o każdym, a każdy to rzeczownik w liczbie pojedynczej.

Błąd #10. One of…

Tutaj z kolei błędnie używacie liczby pojedynczej rzeczownika. Chcąc powiedzieć: „Jeden z pociągów był spóźniony” mówicie:
One of the train was late. – to zdanie jest błędne.

Poprawnie będzie; One of the trains was late.
W tym przypadku czasownik to be odnosi się nie do train, a do one.

 3,300 total views,  3 views today

Dodaj komentarz