Następstwo czasów.

Następstwo czasów stosujemy, używając kilku konstrukcji gramatycznych. Jedną z nich jest mowa zależna. Musisz dobrze zapamiętać jaki czas na jaki zamieniamy, aby poprawnie tych konstrukcji […]

6,271 total views, no views today

Kiedy WILL, a kiedy BE GOING TO?

Kiedy Future Simple? Future Simple użyjemy: kiedy decyzja zostaje podjęta w trakcie mówienia, jeśli nie jesteśmy zbyt pewni, czy coś się wydarzy, często z czasownikami: […]

36,372 total views, no views today

Tryb warunkowy 3.

3 TRYB WARUNKOWY – odnosi się do czynności, która miałaby miejsce w przeszłości gdyby w przeszłości spełniony został jakiś warunek.   ZADANIE NADZRĘDNE SPÓJNIK WARUNKOWY ZDANIE PODRZĘDNE/ WARUNKOWE Would +have+ 3forma  […]

4,740 total views, no views today

Past Perfect.

1. Zastosowanie. czynności które wydarzyły się w przeszłości i miały skutek na późniejszą przeszłość; Tom had broken his leg and he couldn’t walk. doświadczenia życiowe z […]

6,028 total views, no views today