Zadanie pierwsze. Wariant 2.

Przebieg przykładowej rozmowy z egzaminującym (E to egzaminujący, Z to zdający). Na fioletowo zaznaczone są momenty, w których zdający poruszył daną kwestię, a na fioletowo...

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów Darmowy Pakiet - Matura and Matura Extra! .
Log In Register