Zadanie pierwsze. Wariant 2.

Przebieg przykładowej rozmowy z egzaminującym (E to egzaminujący, Z to zdający). Na fioletowo zaznaczone są momenty, w których zdający poruszył daną kwestię, a na fioletowo...

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów Darmowy Pakiet - Matura and Matura Extra! .
Log In Register

Zestaw 2

Zestaw 2 Copyright by Sandra Winiarska, 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub udostępnianie materiałów zabronione. Tylko do użytku osobistego. 939 total views, no views today 939 total...

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów Darmowy Pakiet - Matura and Matura Extra! .
Log In Register