CZASY

Na tej stronie znajdziesz omówienie poszczególnych czasów jak i ich zestawienia.

Czasy teraźniejsze:

 1. Present Simple A1.

 2. Present Continuous A1.

 3. Present Perfect.

 4. Present Perfect Continuous.

Czasy przeszłe:

 1. Past Simple.

 2. Past Continuous.

 3. Past Perfect.

 4. Past Perfect Continuous.

Czasy przyszłe:

 1. Future Simple.

 2. Future Continuous.

 3. Future Perfect.

 4. Future Perfect Continuous.

Zestawienia czasów:

 1. Past Simple vs. Present Perfect.

 11,635 total views,  3 views today