Zadanie pierwsze. Wariant 1.

  Przebieg przykładowej rozmowy z egzaminującym (E to egzaminujący, Z to zdający). Na fioletowo zaznaczone są momenty, w których zdający poruszył daną kwestię, a na…

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów Darmowy Pakiet – Matura and Matura Extra! .
Log In Register

2,930 total views, 6 views today