Czasownik CAN – ćwiczenia.

Teorię do tego zagadnienia znajdziesz tutaj. 1. Uporządkuj słowa, aby utworzyć zdania. (+) oznacza, że zdanie ma być twierdzące, (-) przeczące, a (?) sugeruje pytanie.  …

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów .
Log In Register

5,589 total views, 3 views today