Czasownik HAVE GOT – ćwiczenia.

Teoretyczne wiadomości do tego tematu znajdziesz tutaj. 1. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika HAVE GOT. Mary _______ green eyes. Ross and Rachel _______ a daughter….

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów .
Log In Register

3,493 total views, 3 views today