Czasownik modalny COULD.

Czasownik COULD jest czasownikiem modalnym.

Kiedy używać COULD?

  • COULD traktujemy jako przeszłą formę CAN, kiedy mówimy o czymś, co potrafiliśmy robić w przeszłości. Np. I could play the piano when I was a child. = Umiałam grać na pianienie, kied byłam mała.
  • Kiedy wyrażamy jakąś możliwość w przeszłości lub przyszłości. Np.: It could be Tom. – będzie znaczyło: „To może być Tom, ale nie mam pewności.”.

Zdania twierdzące.

I could speak Spanish.

Zdania pytające.

Żeby stworzyć pytania przestawiamy COULD na początek zdania.

Could I speak Spanish?

Zdania przeczące.

Jak się możesz domyślać przeczenia tworzymy przez dodanie słówka NOT.

I couldn’t (could not)  speak Spanish.

 7,472 total views,  3 views today

Dodaj komentarz