Czasownik SHOULD.

Za każdym razem kiedy chcesz powiedzieć komuś, że coś powinien zrobić, lub dać mu radę możesz użyć SHOULD.

Zdania twierdzące.

Po SHOULD zawsze stawiasz czasownik w podstawowej formie.

I should drink more water.Powinnam pić więcej wody.

Zdania pytające.

SHOULD musisz przestawić na początek zdania.

Should I  drink more water.Czy powinnam pić więcej wody.

Krótkie odpowiedzi.

Być może domyślasz się już jaką formę mają krótkie odpowiedzi.

Yes, I should. No, I shouldn’t.

Zdania przeczące.

Do SHOULD dodajemy NOT i w skróconej wersji otrzymujemy SHOULDN’T.

I should not (shouldn’t) drink more water.Nie powinnam pić więcej wody.

 5,510 total views,  3 views today

Dodaj komentarz