Czasowniki modalne MAY i MIGHT.

MAY/MIGHT – oba oznaczają, że coś jest możliwe, ale nie mamy pewności. Obecnie używa się ich zamiennie. Podobnie jak w przypadku większości czasowników modalnych po MAY /MIGHT czasownik występuje w formie podstawowej.

Zdania twierdzące.

We may visit Disneyland next Monday.

We might visit Disneyland next Monday.

Zdania pytające.

Might we visit Disneyland next Monday?

May we visit Disneyland next Monday?

Krótkie odpowiedzi.

Yes, we may. No, we may not.

Yes, we might. No, we might not.

Zdania przeczące.

Przeczenie tworzymy przez dodanie NOT, ale nie skracamy go z tymi słowami.

We may not visit Disneyland next Monday.

We might not visit Disneyland next Monday.

 7,336 total views,  9 views today

Dodaj komentarz