Czasowniki z TO i z końcówką -ING.

Listę czasowników znajdziesz tutaj. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika z nawiasu (czasownik z TO lub z końcówką -ING): Tom and Matt discussed ____________ (accept) new…

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów .
Log In Register

1,607 total views, 3 views today