Future Continuous.

1. Zastosowanie.

 • czynności trwające w danym momencie w przyszłości; will be learning English at 3:00 PM tomorrow.
 • zmieniające/rozwijające się sytuacje w przyszłości: . We will be travelling for 3 hours this time tomorrow. 

2. Konstrukcje zdań.

W każdym czasie typu Continuous muszą wystąpić 2 rzeczy:

 1. Odmieniony odpowiednio czasownik TO BE.
 2. Właściwy czasownik z końcówką -ing

Zdania twierdzące:

 • Mike will be listening to his favourite band at 4:15 tomorrow.

Zdania pytające:

Aby stworzyć pytania posługujemy się inwersją:

 • Will Mike be listening to his favourite band at 4:15 tomorrow.

Krótkie odpowiedzi:

 • Yes, he will. No, he won’t.

Zdania przeczące:

 • Mike will not (won’t) be listening to his favourite band at 4:15 tomorrow.

3. Charakterystyczne określenia czasu to m.in.:

 • tomorrow, the day after tomorrow;
 • this time tomorrow;
 • at 3:00 o’clock tomorrow;
 • next (morning, month, year, summer itp.);

Więcej ćwiczeń

Sprawdź co pamiętasz, rozwiązując quiz.

[quiz-cat id=”403″]

 8,470 total views,  3 views today

Dodaj komentarz