Future Perfect Continuous.

1. Zastosowanie.

  • kiedy chcemy powiedzieć, że dana czynność będzie trwała już jakiś konkretny czas w danym momencie w przeszłości; I will have been learning English for 2 years in December. = W grudniu miną 2 lata odkąd uczę się angielskiego.

2. Konstrukcje zdań.

W każdym czasie typu Continuous muszą wystąpić 2 rzeczy:

  1. Odmieniony odpowiednio czasownik TO BE.
  2. Właściwy czasownik z końcówką -ing

Zdania twierdzące:

  • Mike will have been listening to his favourite band for the whole week by next Monday.

Zdania pytające:

Aby stworzyć pytania posługujemy się inwersją:

  • Will Mike have been listening to his favourite band for the whole week by next Monday?

Krótkie odpowiedzi:

  • Yes, he will. No, he won’t.

Zdania przeczące:

  • Mike will not (won’t) have been listening to his favourite band for the whole week by next Monday.

 

3. Charakterystyczne określenia czasu to przede wszystkim: by, next, for, until.

Sprawdź co pamiętasz, rozwiązując quiz.

[quiz-cat id=”471″]

 6,634 total views,  6 views today

Dodaj komentarz