Future Perfect.

Zastosowanie.

  • kiedy chcemy powiedzieć, że dana czynność zostanie zakończona do pewnego momentu w przyszłości; I will have written this book by next Monday.
  • kiedy chcemy powiedzieć, że dany stan będzie trwał już jakiś konkretny czas w danym momencie w przyszłości. In December we will have been married for 3 years.

Konstrukcje zdań.

W Future Perfect Simple, używamy WILL + HAVE i czasownika w trzeciej formie.

Zdania twierdzące:

  • He will have visited Madrid by next year.

Zdania pytające:

Aby stworzyć pytania posługujemy się inwersją:

  • Will he have visited Madrid by next year?

Krótkie odpowiedzi:

  • Yes, he will. No, he won’t.

Zdania przeczące:

  • He will not (won’t) have visited Madrid by next year.

 

3. Charakterystyczne określenia czasu to przede wszystkim BY i UNTIL.

Sprawdź co pamiętasz, rozwiązując quiz.

[quiz-cat id=”467″]

 10,242 total views,  3 views today

Dodaj komentarz