Future Simple.

Future Simple będzie jedną z częściej używanych przez Ciebie konstrukcji służących do wyrażania przyszłości.

1. Zastosowanie.

  • kiedy podejmujemy decyzję w spawie przyszłości w momencie mówienia; Wait a minute, I will help you with these bags.
  • czynności przyszłe nie są zbyt pewne (zwłaszcza z wyrażeniami think, hope, be sure): I think I will come to you.
  • kiedy oferujemy np. pomoc; I will lend you a car.

2. Konstrukcje zdań.

W Future Simple, używamy WILL i czasownika w pierwszej formie. W zdaniach twierdzących możesz użyć też skróconej formy WILL dodając ją do zaimka osobowego np. I’ll, he’ll, we’ll.

Zdania twierdzące:

  • He will visit Madrid in the future.

Zdania pytające:

Aby stworzyć pytania posługujemy się inwersją:

  • Will he visit Madrid in the future?

Krótkie odpowiedzi:

  • Yes, he will. No, he won’t.

Zdania przeczące:

  • He will not (won’t) visit Madrid in the future.

3. Charakterystyczne określenia czasu:

  • next (day, year, summer, month, Monday, July itp.)
  • tomorrow, the day after tomorrow,
  • in (2 days, a week, 3 years, 6 months) = za ( 2 dni, tydzień, 3 lata 6 miesięcy)

Chcesz poćwiczyć? Kliknij tutaj!

Sprawdź co zapamiętałeś wykonując quiz.

[quiz-cat id=”285″]

 8,539 total views,  3 views today

Dodaj komentarz