Konstrucja BE GOING TO.

Tej konstrukcji używamy do mówienia o przyszłości.

1. Zastosowanie.

Sytuacje, w których należy użyć BE GOING TO:

  • wyraża plany, co do których mamy niemal 100% pewności: We are going to visit Brazil next month, I’ve already bought the tickets.
  • kiedy na podstawie obserwacji sytuacji wyciągamy wniosek, na temat przyszłości: Look at those dark clouds. It’s going to rain.

2. Konstrukcje zdań.

Zdania twierdzące:

I

am

are

going to

You

He

is

She

It

We

are

You

They

Pamiętaj, że zawsze odmieniamy cząstkę BE

Zdania pytające:

Am

Are

I going to visit Tom?

you

Is

he
she

it

Are we
you
they
Zdania przeczące:

I

am not

 

are not=aren’t

going to

visit Tom.

You

He

is not = isn’t

She

It

We

are not=aren’t

You

They

 

Krótkie odpowiedzi (twierdzące)
Yes,

I

am

 

are

you

he

is

she

it

we

are

you

they

Krótkie odpowiedzi (przeczące)
No,

I

‘m not.

aren’t

you

he

isn’t

she

it

we

aren’t

you

they

 

Więcej ćwiczeń? Kliknij tutaj.

Sprawdź co pamiętasz wykonując quiz.

[quiz-cat id=”270″]

 9,152 total views,  3 views today

Dodaj komentarz