Mowa zależna. Pytania, nakazy i zakazy.

Co robimy z pytaniami w mowie zależnej?

W mowie zależnej pytania przyjmują postać zdań twierdzących. Zachowujemy następstwo czasów i inne zmiany wg. reguł.

Pytania ogólne.

W przypadku pytań ogólnych stosujemy słówka „if” lub „whether” jako CZYW pytaniach szczegółowych słówko pytające zostaje bez zmian.

Agatha: „Are you coming to the party?”

Agatha asked me if/whether I was coming to the party.

Pytania szczegółowe.

Kiedy zadajemy pytanie szczegółowe, zachowujemy słówko pytające a za nim stosujemy również szyk zdania twierdzącego.

Agatha: „When are you coming to the party?”

Agatha asked me when I was coming to the party.

 

Nakazy/Zakazy.

Kiedy relacjonujemy nakazy lub zakazy używamy konstrukcji bezokolicznikowej:

Nakazy.

Lisa: Go there!

She told me to go there.

Zakazy.

Lisa: Don’t go there!

She told me not to go there.

[quiz-cat id=”502″]

 11,872 total views,  3 views today

Dodaj komentarz