MUST, MUSTN’T i HAVE TO – ćwiczenia.

  Teorię do tych ćwiczeń znajdziesz tutaj. 1. Uzupełnij zdania czasownikiem modalnym MUST lub MUSTN’T. She is very ill, so she ___________ see the doctor….

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów .
Log In Register

3,812 total views, 3 views today