Następstwo czasów.

Następstwo czasów stosujemy, używając kilku konstrukcji gramatycznych. Jedną z nich jest mowa zależna. Musisz dobrze zapamiętać jaki czas na jaki zamieniamy, aby poprawnie tych konstrukcji używać.

Czasy:

 • Present Simple ———-> Past Simple;
 • Present Continuous ———-> Past Continuous;
 • Present Perfect ———-> Past Perfect;
 • Present Perfect Continuous ———-> Past Perfect Continuous;
 • Past Simple ———-> Past Perfect;
 • Past Continuous ———-> Past Perfect Continuous;
 • Past Perfect i Past Perfect Continuous – pozostają bez zmian;
 • We wszystkich czasach Future WILL zamieniamy  na WOULD;

Czasowniki modalne i inne konstrukcje:

 • will ———-> would;
 • can ———-> could;
 • shall ———-> should;
 • may ———-> might;
 • must ———-> had to;
 • could,should, ought to, would – pozostają bez zmian;
 • be able to ———-> was/were able to;
 • be going to ———-> was/were  going to;

 10,522 total views,  3 views today

Dodaj komentarz