Odmiana TO BE i zaimki osobowe – ćwiczenia.

Tutaj znajdziesz teorię dotyczącą zaimków osobowych i odmiany TO BE.

1) Uzupełnij wpisując “HE, SHE, IT, WE, THEY”:

 • cat and horse
 • Mary
 • Tom
 • Jack and I
 • books
 • sister
 • You and Dave
 • plane
 • sunshine
 • cheese
 • cactus
 • parents
 • Anna
 • scissors
 • flowers
 • piano
 • school
 • daughter
 • milk
 • children
 • sugar
 • feet
 • bicycle
 • Ann and Mary
 • basketball
 • son
 • mice
 • sky
 • shop
 • buses
 • papers
 • Mr. Green
 • nephew
 • picture
 • friendship
 • shark

 

2) Uzupełnij wolne miejsca odpowiednią formą czasownika TO BE. Zwróć uwagę, czy zadanie ma być przeczące, czy twierdzące.

 1. It ……………. an apple. (+)
 2. Kraków ………….. a city. (+)
 3. Jenny ……….. a student. (-)
 4. He ……… a teacher. (+)
 5. We ……….friends. (+)
 6. It ………. ten o’clock. (+)
 7. I ………. hungry. (-)
 8. Belgium …………. a city. (-)
 9. Kevin …………. 32 years old. (+)
 10. Mr. Smith …… a lawyer. (+)
 11. A bee ……….. a big insect. (-)
 12. I ………..ill. I …………. happy. (+ / -)
 13. Forbes ………… a magazine. (+)
 14. New York  ……….. a big city. (+)
 15. I …………. a professional hairdresser. (-)
 16. Dave and Adrian ………… cousins. They …….. brothers. (- / +)
 17. I know you. You ……. in my class. (+)
 18. Cows ……… insects. (-)
 19. Maggie and I ……….. teachers. We ……….. students. (- / +)
 20. You and John ……….. best friends. (+)

 

3) Użyj “AM, IS, ARE, AM NOT, ISN’T, AREN’T”:

 1. Poland, France, and Italy ………… cities.
 2. A strawberry ……….. sweet. It …….. sour.
 3. Iron ……….. cheap. Gold ………… expensive.
 4. Airplanes …….. slow. They ………. fast.
 5. Candies …….. sweet.
 6. Today ……… sunny. It …….. cloudy.
 7. My sister ……… married. She …… single.
 8. I ……… from Canada. I …….. from New Zealand.
 9. Physics ……… hard. It ……….. easy.
 10. Candy … a beautiful girl. She ……… ugly.

 

4) Przepisz zdania tak, żeby były poprawne używając “ IS, ISN’T, AM, AM NOT”:

 1. London aren’t a country. …….London isn’t a country……………..
 2. Poland aren’t a city. …………………………………………….
 3. A lion am not a small animal. …………………………………………….
 4. Kelly and Brenda isn’t sisters. …………………………………………….
 5. BMW aren’t a bike. …………………………………………….
 6. Is I a doctor ? …………………………………………….
 7. Mrs. Brown aren’t a rich woman. …………………………………………….
 8. Alcohol aren’t good for people. …………………………………………..
 9. The North Pole am not hot. …………………………………………..
 10. Simon are from the USA  …………………………………………..

 

5) Uzupełnij pocztówkę “AM, IS, ARE, AM NOT , ISN’T,AREN’T”:

Hello!

My name ….….. Jack, and this ….… Sue.

She ……. my sister. Sue …….. twelve years old and I …… sixteen.

We ……. adults. We …….. students. We ……… Canadians. We ………….

Americans. We ……….. from Chicago. Chicago ……….. in the United States.

 

Best regards,

Jack

 

6) Napisz podobną pocztówkę o sobie.

7) Napisz krótkie zdania

Przykład:

(Chris, 7, pupil, short, not Japanese)

…..Chris is seven years old. He is a pupil. He is short. He isn’t Japanese…….. .

 1. (Leonard and Sheldon, 25, scientists, tall, American)

………………………………….………………………………………………………..

 1. (Penny, 21, not an actress, short, not Canadian)

…………………………………………………………………………………………..

 1. (Maggie and I, surgeons, not tall, American)

…………………………………………………………………………………………….

 1. (Howard, 23, engineer, short, Jewish)

…………………………………………………………………………………………..

 1. (Beatrix, 33, teacher, not blonde, French)

………………………………………………………………………………………….

 

8) Zamień zdania na pytania:

Przykład: I am an engineer. ……Am I an engineer?……….

 1. You are smart. …………………………………………………..
 2. Penny is a pretty girl. …………………………………………………..
 3. Amy is a biologist. …………………………………………………..
 4. Bernadette is a scientist. …………………………………………………..
 5. We are best friends. …………………………………………………..
 6. He is a police officer. …………………………………………………
 7. It is a pencil case. …………………………………………………
 8. You and Sheila are sisters. …………………………………………………
 9. Meredith is happy . …………………………………………………
 10. Tom and I aren’t good athletes. …………………………………………………

Odmiana czasownika TO BE i zamiki osobowe. Ćwiczenia PDF z odpowiedziami.

 

 

Copyright by Sandra Winiarska, 2018.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub udostępnianie materiałów zabronione.

Tylko do użytku osobistego.

 8,822 total views,  3 views today

Dodaj komentarz