Past Continuous – ćwiczenia.

Teorię do tego wpisu znajdziesz tutaj. 1. Utwórz prawidłowe zdania używając czasowników w nawiasie. He __________ (cook). __________ she __________ (play) cards? I __________ (not…

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów .
Log In Register

1,591 total views, 3 views today