Past Continuous.

1. Zastosowanie.

 • czynności mające miejsce w danym momencie w przeszłości; I was learning English at 3:00 PM yesterday.
 • zmieniające/rozwijające się sytuacje w przeszłości: . It was getting darker and colder. 
 • Czynności przeszłe niedokonane:  I was writing a letter for 2 hours yesterday.

2. Konstrukcje zdań.

W każdym czasie typu Continuous muszą wystąpić 2 rzeczy:

 1. Odmieniony odpowiednio czasownik TO BE.
 2. Właściwy czasownik z końcówką -ing

Zdania twierdzące:

 • Mike was listening to his favourite band at 4:15 yesterday.

Zdania pytające:

Aby stworzyć pytania posługujemy się inwersją:

 • Was Mike listening to his favourite band at 4:15 yesterday.

Krótkie odpowiedzi:

 • Yes, he was. No, he wasn’t.

Zdania przeczące:

 • Mike wasn’t (was not) listening to his favourite band at 4:15 yesterday.

 

3. Charakterystyczne określenia czasu to m.in.:

 • yesterday, while;
 • this time yesterday;
 • at 3:00 o’clock yesterday;
 • last (morning, month, year, summer itp.);

Więcej ćwiczeń? Kliknij tutaj.

[quiz-cat id=”303″]

 8,093 total views,  3 views today

Dodaj komentarz