Past Perfect Continuous.

1. Zastosowanie.

 • kiedy mamy dwie czynności przeszłe i chcemy podkreślić, że jedna wydarzyła się wcześniej i była ciągła:  I had been cleaning the flat before my mom came back from work.
 • czynności, kiedy podkreślamy jak długo trwały do danego momentu w przeszłości; I had been seeing Sara for 3 years when we got married in 2011.

2. Konstrukcje zdań.

W każdym czasie typu Continuous muszą wystąpić 2 rzeczy:

 1. Odmieniony odpowiednio czasownik TO BE. W przypadku tego czasu BE przyjmuje postać HAD BEEN
 2. Właściwy czasownik z końcówką -ing

Zdania twierdzące:

 • Mike had been listening to his favourite band before he fell asleep.

Zdania pytające:

Aby stworzyć pytania posługujemy się inwersją:

 • Had Mike been listening to his favourite band before he fell asleep?

Krótkie odpowiedzi:

 • Yes, he had. No, he hadn’t.

Zdania przeczące:

 • Mike hadn’t (had not) been listening to his favourite band for two hours.

3. Charakterystyczne określenia czasu to m.in.:

 • since, for
 • all morning, all day, all day yesterday itp.
 • after, before…

 7,080 total views,  3 views today

Dodaj komentarz