Past Perfect.

1. Zastosowanie.

 • czynności które wydarzyły się w przeszłości i miały skutek na późniejszą przeszłość; Tom had broken his leg and he couldn’t walk.
 • doświadczenia życiowe z przeszłości, lub kiedy mówimy ile razy do danego momentu w przeszłości coś zrobiliśmy: I went to Paris by plane but before that I had never flown by plane before. 
 • stany, kiedy podkreślamy jak długo trwają do danego momentu w przeszłości; I had known Sara for 3 years when we got married in 2011.
 • kiedy mamy dwie czynności przeszłe i chcemy podkreślić, że jedna wydarzyła się wcześniej:  I had cleaned the flat before my mom came back from work.

2. Konstrukcje zdań.

W Past Perfect Simple używamy HAD i trzeciej formy czasownika, lub czasownika z końcówką -ed jeśli jest regularny.

Zdania twierdzące:

 • Tom had broken his leg before we came.
 • We had visited our grandparents before they went on holiday.

Zdania pytające:

 • Had Tom broken his leg before we came?
 • Had we visited our grandparents before they went on holiday?

Krótkie odpowiedzi:

 • Yes, he had. No, he hadn’t.
 • Yes, we had. No, we hadn’t.

Zdania przeczące:

 • Tom had not (hadn’t) broken his leg before we came.
 • We had not (hadn’t) visited our grandparents before they went on holiday.

 

3. Charakterystyczne określenia czasu m.in.:

 • already, just, yet;
 • for, since;
 • before, after

Więcej ćwiczeń

Sprawdź co pamiętasz, rozwiązując quiz.

[quiz-cat id=”407″]

 9,025 total views,  3 views today

Dodaj komentarz