Pierwszy tryb warunkowy – ćwiczenia.

Teorię do tego zagadnienia znajdziesz tutaj. 1. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w nawiasie:     If we _________ (go) on holiday this summer, we…

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów .
Log In Register

1,923 total views, 3 views today