Present Continuous.

Present Continuous to kolejny bardzo ważny czas, który musisz znać!

1. Zastosowanie.

 • czynności mające miejsce w danej chwili; am learning English now.
 • czynności tymczasowe  This summer Ellia is working part time as a waitress.
 • zmieniające się sytuacje: Let’s go home. It’s getting darker and colder. 
 • denerwujące nawyki; He is always talking so loudly. I can’t stand it.
 • Czynności zaplanowane, kiedy jesteśmy pewni, że się wydarzą: We are going on holiday tomorrow.

2. Konstrukcje zdań.

W każdym czasie typu Continuous muszą wystąpić 2 rzeczy:

 1. Odmieniony odpowiednio czasownik TO BE.
 2. Właściwy czasownik z końcówką -ing.

Zdania twierdzące:

 • Mike is listening to his favourite band at the moment.

Zdania pytające:

Aby stworzyć pytania posługujemy się inwersją tj. przestawiamy BE na początek zdania:

 • Is Mike listening to his favourite band at the moment?

Krótkie odpowiedzi:

 • Yes, he is. No, he isn’t.

Zdania przeczące:

 • Mike isn’t (is not) listening to his favourite band at the moment.

3. Charakterystyczne określenia czasu to m.in.:

 • now, at the moment;
 • at present, presently, nowadays;
 • tomorrow, today;
 • this (morning, month, year, summer itp.);
 • next (Friday, weekend, month itp.);

Więcej ćwiczeń? Kliknij tutaj.

 10,320 total views,  3 views today

Dodaj komentarz