Present Perfect Continuous.

1. Zastosowanie.

  • czynności trwające w danej chwili, kiedy podkreślamy jak długo trwają; I have been learning English all morning.

2. Konstrukcje zdań.

W każdym czasie typu Continuous muszą wystąpić 2 rzeczy:

  1. Odmieniony odpowiednio czasownik TO BE. W przypadku tego czasu BE przyjmuje postać HAVE BEEN lub HAS BEEN;
  2. Właściwy czasownik z końcówką -ing.

Zdania twierdzące:

  • Mike has been listening to his favourite band for two hours.

Zdania pytające:

Aby stworzyć pytania posługujemy się inwersją:

  • Has Mike been listening to his favourite band for two hours?

Krótkie odpowiedzi:

  • Yes, he has. No, he hasn’t.

Zdania przeczące:

  • Mike hasn’t (has not) been listening to his favourite band for two hours.

3. Charakterystyczne określenia czasu to m.in.:

  • since, for
  • all morning, all day, itp.

Więcej ćwiczeń? Kliknij tutaj!

Sprawdź co pamiętasz, rozwiązując quiz.

[quiz-cat id=”381″]

 9,879 total views,  3 views today

Dodaj komentarz