Present Perfect vs. Past Simple.

Stosowanie Present Perfect sprawiać może Ci trudność, ponieważ to co w angielskim w tym czasie wyrażamy, w j. polskim mówimy w czasie teraźniejszym lub przeszłym.

Stosujemy Present Perfect, wtedy kiedy nie podajemy konkretnie czasu wystąpienia danej czynności.

Np. Tom has broken his leg recently.

Ale, kiedy mamy dokładnie podane kiedy się to stało, to należy użyć Past Simple.

Np. Tom broke his leg last week.

Zatem:

– jeśli w zdaniu pojawią się takie wyrażenia jak: last week, yesterday, ago, when itp.,

– jeśli czas jest określony za pomocą jakiegoś konkretnego faktu (last Christmas), 

to NIGDY NIE użyjesz Present Perfect.

Np. John saw this film yesterday

John saw this film when he visited me last time.

[quiz-cat id=”360″]

 17,228 total views,  3 views today

Dodaj komentarz