Present Perfect.

Owiany złą sławą Present Perfect wcale nie jest taki straszny 😉

1. Zastosowanie.

 • czynności które wydarzyły się w przeszłości i widoczny jest ich skutek (nigdy nie podajemy kiedy czynność miała miejsce); Tom has broken his leg and he can’t walk.
 • czynności, które wydarzyły się w przeszłości i nie mówimy kiedy konkretnie; Tom has broken his leg recently
 • doświadczenia życiowe, lub kiedy mówimy ile razy do tej pory coś zrobiliśmy: have seen this movie three times. 
 • stany, kiedy podkreślamy jak długo trwają; I’ve known Sara for 3 years.

2. Konstrukcje zdań.

W Present Perfect Simple używamy HAVE/HAS i trzeciej formy czasownika, lub czasownika z końcówką -ed jeśli jest regularny.

Zdania twierdzące:

 • Tom has broken his leg.
 • We have visited our grandparents recently.

Zdania pytające:

 • Has Tom broken his leg?
 • Have we visited our grandparents recently?

Krótkie odpowiedzi:

 • Yes, he has. No, he hasn’t.
 • Yes, we have. No, we haven’t.

Zdania przeczące:

 • Tom has not (hasn’t) broken his leg.
 • We have not (haven’t) visited our grandparents recently.

 

3. Charakterystyczne określenia czasu m.in.:

 • already, just, yet;
 • for, since;
 • ever, never, always;
 • recenlty, lately, so far

Lepiej dobrze przećwicz. Zadania znajdziesz tutaj!

[quiz-cat id=”313″]

 6,441 total views,  15 views today

Dodaj komentarz