Present Simple.

Present Simple to najczęściej używany czas w angielskim i koniecznie musisz go znać.

1. Zastosowanie.

  • czynności regularne, nawyki; I go to school every day.
  • czynności odbywające się wg. grafiku (rozkłady jazdy, repertuary); The bus leaves at 8:05.
  • czynności wynikające z praw i norm (najczęściej są to rzeczy na które nie mamy wpływu) It often rains in Poland. (Wynika to z faktu, że: „Sorry, taki mamy klimat”)
  • stany umysłu (understand, know, believe itd.); I don’t understand English grammar.
  • upodobania; We hate going to museums.

2. Konstrukcja zdań.

W Present Simple czasownik występuje w pierwszej formie we wszystkich osobach, poza trzecią osobą liczby pojedynczej (he, she, it).

Zdania twierdzące:
I go to the cinema on Saturdays.
You
He goes
She
It
We go
You
They

W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę –s:

I play/ he plays, chyba że czasownik kończy się na:

  • –s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, wówczas dodajemy końcówkę –es (watch – watches)
  • –y przed którym jest spółgłoska, opuszczamy –y i dodajemy końcówkę –ies (study – studies)
Zdania pytające:
Do I go to the cinema on Saturdays?
you
Does he
she
it
Do we
you
they

Musisz pamiętać o tym, że w pytaniach używamy operatorów DO i DOES. Co ważniejsze w 3. os. liczby pojedynczej w pytaniu mamy DOES a czasownik występuje w pierwszej formie bez końcówki –s.

Zdania przeczące:
I do not = don’t go to the cinema on Saturdays.
You
He does not = doesn’t
She
It
We do not = don’t
You
They

W przeczeniach tak jak w pytaniach w 3. os. liczby pojedynczej do czasownika nie dodajemy końcówki.

Krótkie odpowiedzi (twierdzące)

Yes,

I do

you

he

does

she

it

we

do

you

they

Krótkie odpowiedzi (przeczące)
No, I don’t
you
he doesn’t
she
it
we don’t
you
they

3. Charakterystyczne określenia czasu.

  • Przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, rarely, never.

Pamiętaj, żeby te przysłówki stawiać zawsze między podmiotem a orzeczeniem tzn. między osobą a czynnością: I always watch TV in the evenings.

Wyjątek: Jeżeli orzeczeniem jest czasownik TO BE, przysłówek stawiamy po orzeczeniu: „I am always happy.

  • Pozostałe określenia czasu (najczęściej wstawiamy na końcu):

once a week – raz w tygodniu;

twice a week – dwa razy w tygodniu;

three, four… times a week – trzy, cztery… razy w tygodniu;

Więcej ćwiczeń? Kliknij tutaj.

 17,745 total views,  3 views today

Dodaj komentarz