Przedimki A/AN i THE – A1 – ćwiczenia.

Teoretyczne wiadomości do tego tematu znajdziesz tutaj.

1. Wstaw przedimek A lub AN przed poniższymi rzeczownikami.

 • _____ egg
 • _____ fireplace
 • _____ house
 • _____ yeti
 • _____ hour
 • _____ year
 • _____ suit
 • _____ eye
 • _____ child
 • _____ banana
 • _____ apple
 • _____ giraffe
 • _____ box
 • _____ nose
 • _____ chair
 • _____ doctor
 • _____ T-shirt
 • _____ table
 • _____ kitchen
 • _____ computer
 • _____ desk
 • _____ course
 • _____ yacht

 

2. Wstaw A, AN lub THE, albo znak “-” tam gdzie nie powinno być żadnego przedimka.

 • This is __ cat. __ cat is black and white.
 • Tom lives in __ USA and Catherine comes from __ England.
 • I eat __ breakfast in __ morning on __ Sundays.
 • Jenny is __ doctor. She started work in __ June.
 • __ Asia is __ biggest continent.
 • Look! It’s __ puppy. __ puppy is sick. Let’s take it to __ vet.
 • __ Barcelona isn’t the capital of __ Spain.
 • Do you have __ book?
 • Is there __ apple in the kitchen?
 • This cat is __ first pet I have ever had.

Pobierz ćwiczenia PDF z odpowiedziami.

Copyright by Sandra Winiarska, 2018.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub udostępnianie materiałów zabronione.

Tylko do użytku osobistego.

 7,499 total views,  3 views today

Dodaj komentarz