Przymiotniki dzierżawcze – ćwiczenia.

Teoretyczne wyjaśnienie tego zagadnienia znajdziesz tutaj.

1. Użyj odpowiedniego przymiotnika dzierżawczego (MY, YOUR, HIS, HER, ITS, OUR, THEIR).

 

 • Tom – his book;
 • a dog – __________ bone;
 • kids – _________ toys;
 • Mary and I – _________ homework;
 • a flower – _________ leaves;
 • Mike and Tom – _________ cars;
 • you and Chris – _________ jackets;
 • car – _________ wheel;
 • I – _________ notebook;
 • Alex and Karen – _________ furniture;

 

2. Wybierz odpowiednie słowo.

 

 • Her/ She name is Alice.  
 • He/It  is a dog.
 • His/Her/He/She name is Adam.
 • We/Our house is by the sea.
 • We/Our live in the USA.
 • I/My town is small.
 • I like you/your sandwich.
 • This is they’re/their car.
 • Jane loves her/she’s dog.
 • This is not you’re/your pen.
 • Donna doesn’t like our/we house.
 • When is your/you friend coming?
 • Who is their/they’re best friend?
 • I can’t find my/you’re keys.
 • Do you have his/he’s pencil?
 • Is it her/he’s mom?

 

3. Uzupełnij zdania odpowiednim przymiotnikiem dzierżawczym lub zaimkiem osobowym.

 

___ name is Jenny. ___ am 18 years old. This is my brother. ___ name’s Mark. ___ is 21. ___ live in Sydney. ___ are Australians. ___ country is beautiful. ___ parents are Maria and Alex. ___ are 41.

 

Pobierz ćwiczenia PDF z odpowiedziami.

 

Copyright by Sandra Winiarska, 2018.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub udostępnianie materiałów zabronione.

Tylko do użytku osobistego.

 4,866 total views,  3 views today

Dodaj komentarz