Przysłówki.

Dzisiaj o przysłówkach czyli ADVERBS (skrót: adv).

Jak tworzymy przysłówki.

  • Tworzenie przez dodanie końcówki -ly.

Wiele przysłówków powstaje przed dodanie końcówki -ly do przymiotnika:

nice – nicely

soft – softly

Czasem dodanie końcówki zmieni nam znaczenie słowa:

hard (trudny) – hardly (prawnie nigdy)

late (późny) – lately (ostatnio)

  • Nieregularne przysłówki.

good -> well  She dances well.
hard -> hard  He works hard.
fast -> fast  He runs fast.
late -> late  He arrives late.

Gdzie stawiamy przysłówki?

  • Bezpośrednio po czasowniku, który dany przysłówek opisuje:

She sings loudlyShe loudly sings.

  • Po dopełnieniu:

Kiedy czasownik występuje z bezpośrednim dopełnieniem bez przyimka to przysłówek będzie po dopełnieniu.

She sang the song loudlyShe sand loudly the song.

  • Po podmiocie:

Kiedy mamy dopełnienie, po którym występuje przyimek to przysłówek stawiamy po podmiocie.

He quickly walked to another roomHe walked quickly to another room.

  • Przed przymiotnikiem:

Przyłówki mogą opisywać również przymiotnik:

This movie is really amazing.

Kiedy nie używamy przysłówków?

W przypadku następujących czasowników (np. be. seem, look, sound, smell, feel) nie używamy do ich opisanie przysłówków.

That looks goodThat looks well.

Sprawdź teraz co pamiętasz, rozwiązując quiz.

Przysłówki

 

 6,779 total views,  9 views today

Dodaj komentarz