Przysłówki.

Dzisiaj o przysłówkach czyli ADVERBS (skrót: adv).

Jak tworzymy przysłówki.

  • Tworzenie przez dodanie końcówki -ly.

Wiele przysłówków powstaje przed dodanie końcówki -ly do przymiotnika:

nice – nicely

soft – softly

Czasem dodanie końcówki zmieni nam znaczenie słowa:

hard (trudny) – hardly (prawnie nigdy)

late (późny) – lately (ostatnio)

  • Nieregularne przysłówki.

good -> well  She dances well.
hard -> hard  He works hard.
fast -> fast  He runs fast.
late -> late  He arrives late.

Gdzie stawiamy przysłówki?

  • Bezpośrednio po czasowniku, który dany przysłówek opisuje:

She sings loudlyShe loudly sings.

  • Po dopełnieniu:

Kiedy czasownik występuje z bezpośrednim dopełnieniem bez przyimka to przysłówek będzie po dopełnieniu.

She sang the song loudlyShe sand loudly the song.

  • Po podmiocie:

Kiedy mamy dopełnienie, po którym występuje przyimek to przysłówek stawiamy po podmiocie.

He quickly walked to another roomHe walked quickly to another room.

  • Przed przymiotnikiem:

Przyłówki mogą opisywać również przymiotnik:

This movie is really amazing.

Kiedy nie używamy przysłówków?

W przypadku następujących czasowników (np. be. seem, look, sound, smell, feel) nie używamy do ich opisanie przysłówków.

That looks goodThat looks well.

Sprawdź teraz co pamiętasz, rozwiązując quiz.

[quiz-cat id=”386″]

 10,571 total views,  3 views today

Dodaj komentarz