Pytania pozorne

Cześć,
Dziś na YT wyjaśniam Wam o co chodzi w pytaniach pozornych. To taki szczególny rodzaj zdań, podrzędnych, w których obie części połączone są ze sobą za pomocą słówek pytających np. when, where, why itp. lub słowa czy – ang. whether/if.

Pytania pozorne ze słówkiem pytającym:

Przykład 1.

Nie pamiętam jak masz na imię – I don’t remember what your name is.

Zwróć uwagę, że nie mówimy I don’t remember what’s your name ponieważ to zdanie, a zwłaszcza druga jego część, nie jest pytaniem a zdaniem twierdzącym.

Przykład 2.

Czy wiesz jak mogę dotrzeć do poczty? – Do you know how I can get to the post office?

Tutaj mamy do czynienia z pytaniem pozornym w pytaniu. Pierwsza część jest pytająca: Do you know…, ale druga musi mieć szyk zdania twierdzącego how I can get to the post office

Pytania pozorne ze słówkiem „czy”:

Przykład 1.

Nie wiem czy Jim przyjdzie na imprezę – I don’t know if/whether Jim is coming to the party.

Przykład 2.

Wiesz czy Jim przyjdzie na imprezę? – Do you know if/whether Jim is coming to the party?


 4,551 total views,  3 views today

Dodaj komentarz