SO, SUCH i TOO – ćwiczenia.

Teorię do tych ćwiczeń znajdziesz tutaj. 1. Uzupełnij wstawiając SUCH lub SO. Portugal is (1)_______ a nice place to go on summer holidays. The summer…

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów .
Log In Register

1,960 total views, 6 views today