SO, SUCH, TOO. – A1

To trzy słówka, to bardzo ciekawe i proste słowa, które ubarwią Twoje wypowiedzi i dodadzą do nich nowe informacje. Spójrz na dwa zdania poniżej.

Tom you are smart.

John you so smart.

Bardzo podobne zdania prawda? Oba stwierdzają, że ktoś jest mądry, ale spójrz na tłumaczenie:

Tom you are smart. – Jesteś mądry.

John you are so smart. – Jesteś taki mądry.

Która osoba jest mądrzejsza? Oczywiście John. Słówko „so” wzmacnia nam wypowiedź, wprowadzając dodatkowe znaczenie.

Użycie SO.

SO jak widać powyżej wzmacnia nam wypowiedź. Czasem przetłumaczymy je jako „taki„, czasem jako „bardzo” w naszym powyższym zdaniu oba tłumaczenia są poprawne.

Zapamiętaj, że SO używamy przed przymiotnikiem lub przed przysłówkiem – po tych słowach nie stoi rzeczownik!

SO nie oznacza również „zbyt” i co za tym idzie ma wymowę pozytywną.

It’s so hot! – Jest bardzo gorąco. (I nam to pasuje.)

It’s too hot! –  Jest za gorąco. (Nie jesteśmy zadowleni.)

Użycie TOO.

TOO oznacza „zbyt”, „za bardzo”,

  • TOO przed przymiotnikiem lub przysłówkiem oznacza „za bardzo” i kiedy powiesz: It’s too cold.; będzie to zaczyło, że ta sytuacja Ci się nie podoba.
  • TOO po czasowniku, będzie oznaczać, że zrobiłeś czegoś za dużo: You speak too much.; będzie znaczyło „Mówisz za dużo” i znów wydźwięk jest negatywny.
  • TOO przed many/much + rzeczownik – oznacza, że jakichś rzeczy jest za dużo: I have too many books to read. „Mam za dużo książek do przeczytania.”; You cooked too much food. „Ugotowałeś za dużo jedzenia.” (MUCH i MANY używamy w zależności od tego czy rzeczownik jest policzalny, czy niepoliczalny)

Użycie SUCH.

SUCH również znaczy bardzo, ale używamy go przed zbitką: przymiotni + rzeczownik!

Jeżeli masz tylko przymiotnik to postawisz przed nim SO! Porównaj poniższe zdania:

She is so beautiful.

She is such a beautiful girl.

 

Więcej ćwiczeń? Kliknij tutaj.

Sprawdź co pamiętasz rozwiązując quiz.

[quiz-cat id=”209″]

 

 12,349 total views,  6 views today

Dodaj komentarz