Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

Podobnie jak w j. polskim mamy stopniowanie proste (ładny-ładniejszy najładniejszy) i złożone (inteligentny-bardziej inteligenty – najbardziej inteligenty), tak w angielskim jest podobnie.

Stopniowanie proste:

Tym sposobem stopniujemy jednosylabowe przymiotniki, lub 2-sylabowe zakończone na: -y, -e lub -ow.

Jeśli chodzi o przysłówki, to stopniujemy tak tylko przysłówki jednosylabowe, które mają taką samą formę jak przymiotniki (np. fast).

Do przymiotnika lub przysłówka dodajemy końcówkę –er w stopniu wyższym, w najwyższym końcówkę –est. Musimy pamiętać, że w stopniu najwyższym przed przymiotnikiem lub przysłówkiem stawiamy the”. Tego rodzaju stopniowania używamy do słówek jedno, czasem dwusylabowych.

  •         Jeżeli słowo  kończy się na –e dodajemy tylko –r lub –st: nice – nicer – the nicest
  •         Jeżeli słowo kończy się na spółgłoskę poprzedzoną krótką samogłoską podwajamy spółgłoskę: big- bigger- the biggest.
  •         Jeżeli słowo kończy się na –y przed którym jest spółgłoska „y” zamieniamy na „i” i dodajemy końcówki: easy – easier – the easiest.

Stopniowanie złożone:

Używamy do stopniowania dłuższych przymiotników. W stopniu wyższym dodajemy przed przymiotnikiem/przysłówkiem more, w stopniu najwyższym the most: expensive – more expensive – the most expensive. 

Tym sposobem stopniujemy też przysłówki zakończone na –ly: quickly, slowly, loudly.

Najważniejsze wyjątki – przymotniki:

good – better – the best

bad – worse  – the worst

far – farther – the farthest (tylko w odniesieniu do fizycznego dystansu)

far – further – the furthest (fizycznie i metaforycznie)

Najważniejsze wyjątki – przysłówki:

well – better – the best

badly – worse  – the worst

far – farther – the farthest (tylko w odniesieniu do fizycznego dystansu)

far – further – the furthest (fizycznie i metaforycznie)

little – less  – the least

much/ a lot of – more  – the most

Więcej ćwiczeń? Kliknij tutaj.

Sprawdź co pamiętasz, rozwiązując quiz.

 [quiz-cat id=”245″]

 11,701 total views,  3 views today

Dodaj komentarz