Strona bierna. B2.

Konstrukcja „It is said that…” na polski jest tłumaczona jako:  „mówi się, że„. Słowo „say” możemy zastąpić też innymi czasownikami jak np.: knowexpect, believe, report, consider, think, tell.

Tej konstrukcji możemy używać zarówno w formie bezosobowej jak i osobowej.

Forma bezosobowa.

Ta forma ma następującą postać:

IT + odmieniony czasownik TO BE + np. SAID + THAT + reszta zdania.

People say that Poland is a beautiful country.

It is said that Poland is a beautiful country. – Jak widzisz druga część zdania pozostaje niezmienna.

Możesz tej konstrukcji użyć w różnych czasach:

People thought that he was a good student.

It was thought that he was a good student.

Często takich wyrażeń używamy w pracach pisemnych, w których stosujemy język formalny.

Forma osobowa.

Ta forma ma następującą postać:

KONKRETNY PODMIOT + odmieniony czasownik TO BE + np. SAID + BEZOKOLICZNIK Z TO + reszta zdania.

Tutaj podmiotem staje się konkretna osoba.

People say that Poland is a beautiful country.

Poland is said to be a beautiful country.

Jeżeli druga czynność ze zdania jest wyrażona czasem przeszłym, to używamy bezokolicznika czasu przeszłego: TO + HAVE + TRZECIA FORMA CZASOWNIKA:

Everyone says that he broke the window.

He is said to have broken the window.

Everyone said that he had broken the window.

He  was said to have broken the window.

Pobierz tabelę z odmianą TO BE przez czasy

 15,552 total views,  6 views today

Dodaj komentarz