Tryb rozkazujący.

Do czego używamy trybu rozkazującego?

Tryb rozkazujący służy jak wskazuje nazwa do wydawania poleceń, ale też do zakazywania.

Rozkazy.

Żeby nasze zdanie miało formę rozkazu używamy czasownika w podstawowej formie (takiej jaką znajdziesz w słowniku) i nie używamy osoby.

Jeśli chcesz powiedzieć komuś np.: „Otwórz okno!”, powiesz: „Open the window.

Zakazy.

Zakazy tworzymy dość podobnie tylko do naszego zdania musimy dodać cząstkę przecząco w postaci „DON’T„.

Np. Don’t open the window! = Nie otwieraj okna!

 

Ćwiczenia znajdziesz tutaj.

 9,060 total views,  3 views today

Dodaj komentarz